Bjørk

Farmhouse ale. Brygget på bjørkesevje fra utom veggen.

Collab med Midtpunktet Bryggeri, Farmhouse ale brygget på våryr bjørkesevje fra utom veggen, med trøndersk malt fra Bonsak Gårdsmalteri på Skogn.

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger, les mer på helsenorge.no/alkohol.