Kriterier for Gaselle-bedrifter:

  1. Levert godkjente regnskaper
  2. Minst doblet omsetningen over fire år
  3. Omsetning på over en million kroner første år
  4. Positivt samlet driftsreultat
  5. Unngått fallende omsetning
  6. Vært aksjeselskap

Hogna Brygg har oppfyllt alle kravene og slutter seg til en eksklusiv liste med bedrifter som har oppnådd denne utmerkelsen.